Föreningsstämma

Svensk sjuksköterskeförenings nästa föreningsstämma äger rum 15 juni 2023.

Sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant samt
enskilda medlemmar representeras via lottning.


Valberedningens förslag till val vid föreningsstämman 2023!

Ordförande:
Oili Dahl omval 4 år

Styrelseledamöter:
Josefin Bäckström omval 4 år
Ramona Schenell omval 4 år
Lena Rindner val 4 år

 

Ni är välkomna att kontakta valberedningen med era frågor och synpunkter;

Sammankallande: Ami Hommel Mobil: O73-020 93 27
e-post: ami.hommel@mau.se

Marit Silén Mobil: 070-540 79 75 e-post: marit.silen@hig.se

Per Enarsson: 076-145 60 63 e-post: per.enarsson@lnu.se

Jerry Lidberg Mobil: 073-816 48 06 e-post: jerry.lidberg@ambssk.se

Helle Wijk: 0733-70 34 62 e-post: helle.wijk@gu.se


Styrelsens sammansättning/mandatperiod:

Ordförande

Oili Dahl, Stockholm
– Aktuell för omval

2015-2023, ordf. sen 2021

Vice ordförande

Åsa Engström, Boden

2019-2025, vice ordf. sen 2021

Ledamöter:

Lilas Ali, Göteborg

2017-2025


Josefin Bäckström, Stockholm
– Aktuell för omval

2019-2023


Karin Bölenius, Umeå

2017-2025


Elisabeth Carlson, Malmö

2021-2025


Magnus Flodberg, Stockholm

2021-2025


Ramona Schenell, Göteborg
– Aktuell för omval

2021-2023


Christina Sandlund, Stockholm
– Ej aktuell

2019-2023

Revisorer:

Revisorer:

Elisabet Welin, Stockholm
– Aktuell för omval

Suppleant 2012-2015
Ordinarie 2015-2023


Janeth Leksell , Falun
– Aktuell för omval

Suppleant 2015-2016
Ordinarie revisor sedan 15/9 2016-2023

Revisorssuppleanter:

Berit Sunde, Stockholm – 1:e suppleant
– Aktuell för omval

2015-2023


Ewa Andersson, Malmö
– Aktuell för omval

2019-2023

Oili Dahl Föreningsstämman 2019

Ordförande, Oili Dahl

Relaterade dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nomineringsblankett2023.docx Word, 56 kB. 56 kB 2022-11-14 13.08

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.