Kansli

Den dagliga verksamheten leds av vårt kansli som består av sakkunniga legitimerade sjuksköterskor inom professions- och omvårdnadsfrågor samt av en administrativ stab.

Vi arbetar för dig

Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra medarbetare som gärna svarar på frågor om vår verksamhet, medlemskapet, fonder, stipendier och konferenser.

Svensk sjuksköterskeförening
Baldersgatan 1
114 27 Stockholm

Organisationsnummer: 802002-9842

Större leveranser 9-15: Friggagatan 2

Fakturaadress:
Svensk sjuksköterskeförening
Kund-id LKH2171
FE 108
105 69 Stockholm

Kansli

Husföreståndare Jan Hedberg

Jan Hedberg
Husföreståndare för Sjuksköterskornas hus
e-post:
jan.hedberg@swenurse.se
telefon:
08-4122404 / 0706222442

Alexandra Berktas, medlemsansvarig, fakturafrågor samt bokning Huså/konferenser

Alexandra Berktas
Medlemsansvarig, fakturafrågor samt bokning Huså/ konferenser
e-post:
alexandra.berktas@swenurse.se
telefon:
08-412 24 21

Lina Hammarbäck, fonder och stipendier

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Marie Iwarzon, kanslichef

Marie Iwarzon
Kanslichef
e-post:
marie.iwarzon@swenurse.se
telefon:
08-412 24 02

Viktoria Alvinger

Viktoria Alvinger
Kommunikatör
e-post:
viktoria.alvinger@swenurse.se
telefon:
070-790 38 69

Richard Lamptey, informatör/ hemsidan

Richard Lamptey
Informatör
e-post:
richard.lamptey@swenurse.se
telefon:
08-4122411

Anette Danielsson, administrativ samordnare

Anette Danielsson
Administrativ samordnare
e-post:
anette.danielsson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 01

Johanna Ulfvarson, sakkunig forsknings- och e-hälsofrågor

Johanna Ulfvarson
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
johanna.ulfvarson@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Ing-Marie Moegelin, sakkunnig utbildnings- och äldrefrågor

Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor
e-post:
ing-marie.moegelin@swenurse.se
telefon:
08-412 24 20

Inger Torpenberg, sakkunnig etik och folkhälsa

Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik och folkhälsa
e-post:
inger.torpenberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 12

Birgitta Wedahl, sakkunnig internationella frågor

Birgitta Wedahl
Sakkunnig i internationella frågor
e-post:
birgitta.wedahl@swenurse.se
telefon:
08-412 24 22

Sandra Månsson
Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor
e-post:
sandra.mansson@swenurse.se
telefon:
08-412 24 23

Anna Skånberg, konferensansvarig

Anna Skånberg
Konferensansvarig
e-post:
anna.skanberg@swenurse.se
telefon:
08-412 24 13

Deborah Bohlin, ekonomiansvarig

Deborah Bohlin
Ekonomiansvarig
e-post:
deborah.bohlin@swenurse.se
telefon:
08-412 24 17

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.