Stadgar

Svensk sjuksköterskeförenings stadgar beskriver föreningens syfte och ändamål. Stadgan antas av föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ och som infaller vart annat år.

Ändamål och syfte

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för:

  • sjuksköterskors professionella utveckling
  • utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen
  • utvecklingen av omvårdnaden och dess professionella ledning
  • utveckling av sjuksköterskors utbildning
  • sjuksköterskors kompetensutveckling
  • att sjuksköterskor ska tillämpa ICN:s etiska kod

Föreningens grundsyn

Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svensk sjuksköterskeförenings stadgar.docx Word, 28.2 kB. 28.2 kB 2020-06-12 09.05

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.