Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet främjar hälsa, förebygger sjukdom och förbättrar livskvaliteten. Även relativt små ökningar av fysisk aktivitet hos tidigare fysiskt inaktiva personer leder till förbättrat hälsotillstånd. Stillasittandetid per dag är en enskild riskfaktor för sjuklighet och förtida död oberoende av motionsvanor i övrigt.

Alla vuxna rekommenderas att:

  • vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig, vilket kan innebära en rask promenad, eller att
  • vara fysiskt aktiva i minst 75 minuter i veckan på hög intensitetnivå, till exempel löpning eller träning på gym.
  • undvika långvarigt stillasittande.

Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Kombinera ovan med styrketräning minst två gånger per vecka.

Regelbundna korta pauser ”ben-sträckare” med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan.

Det räcker inte med att röra sig 30 min per dag med måttlig intensitet eller 150 min per vecka. Studier visar att stillasittande som oberoende riskfaktor leder till för tidig död oberoende av motionsvana.

Klicka här för att läsa "Stillasittande som oberoende riskfaktor" Pdf, 15.2 kB.

FaR- Fysisk aktivitet på Recept

Fysisk aktivitet främjar hälsa och kan användas för att både förebygga och behandla folksjukdomar, som till exempel högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar, diabetes och depression.

FaR innebär en individanpassad skriftlig ordination på fysisk aktivitet till personer som behöver öka eller ändra sin fysiska aktivitet ur hälsosynpunkt. Sjuksköterskan ska ha god kännedom om FYSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) inför den skriftliga ordinationen. Samtalsteknik som stärker patientens motivation används. FaR är ett verktyg för sjuksköterskor i såväl öppen som sluten vård.

Genom att läsa mer på Folkhälsomyndihetens hemsida om FaR kan du lära dig mer om rekommendationerna, FaR i praktiken och om teori och vetenskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet, L. Kallings 2011).

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Folkhälsomyndighetens definitioner.pdf Pdf, 13.2 kB. 13.2 kB 2020-09-10 10.23
stillasittande som oberoende riskfaktor.pdf Pdf, 15.2 kB. 15.2 kB 2020-09-10 10.18
Testa dina vanor hur mycket tid ägnar du åt fysisk träning som får dig andfådd.pdf Pdf, 32.5 kB. 32.5 kB 2020-09-10 10.23

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.