Internationellt samarbete

Ett starkt nordiskt samarbete gör att vi som sjuksköterskeprofession håller oss uppdaterade på varandras framgångar likväl som problem. Tillsammans kan vi arbeta fram viktiga ställningstagande för en stark professionsutveckling i Norden.

Svensk sjuksköterskeförening samarbetar med organisationer på nordisk, europeisk och global nivå. I vissa organisationer är föreningen medlem direkt, i andra samarbetar vi med Vårdförbundet som är medlemmar.

På global nivå handlar det både om att ge solidaritet och stöd till andra sjuksköterskeorganisationer, som att dela med sig av vår kunskap och kompetens. EU-kommissionen är en viktig påverkansarena för sjuksköterskeprofessionens framtid i Europa.

ICN - International Council of Nurses

International Council of Nurses bildades 1899, ICN. Svensk sjuksköterskeförening blev medlemmar 1929. År 1991 överlät föreningen medlemskapet till Vårdförbundet. Från år 2004 blev Svensk sjuksköterskeförening medlemmar igen, då som samarbetspartner till Vårdförbundet. År 2017 påbörjade Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening att utforma en gemensam internationell organisation. År 2019 antog ICN Joint virtual Swedish Nurse organisation- for international work, JSNO, som medlemsorganisation. Sverige är det första och enda landet i världen som har bildat en nationell alliansorganisation för internationella frågor.

Läs mer på ICN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JSNO - (Joint Virtual Swedish Nurse Organisation - For International Work)

Syftet med att bilda en gemensam internationell sjuksköterskeorganisation mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening är att stärka svenska sjuksköterskors röst internationellt. Genom att dra fördel av de två organisationernas specialistkunskaper och nyttja personella resurser på ett mer effektivt sätt gynnas båda organisationernas medlemmar. JSNO har egen stadga och egen styrelse.

I styrelsen finns tre personer, varav en tjänsteman, som representerar Vårdförbundet och två personer, varav en tjänsteman, som representerar Svensk sjuksköterskeförening. Vårdförbundets styrelse och Svensk sjuksköterskeförening styrelse utser ledamöterna till JSNO. Vårdförbundet innehar ordförandeposten och Svensk sjuksköterskeförening vice ordförandeposten i styrelsen.

Vårdförbundets studentstyrelse utser två sjuksköterskestudenter, en ordinarie ledamot och en suppleang. Båda dessa ledamöter adjungeras till JSNO styrelse.

JSNO ska ha minst två styrelsemöten per år. JSNO antar en aktivitetsplan varje år som följs upp var sjätte månad. Alla beslut som tas i JSNO ska tas i konsensus.

Vid eventuella frågor kontakta Birgitta Wedahl.

EFN - European Federation for Nurses Organisation

År 1971 bildades European Federation of Nurses Association, EFN. EFN består av 36 medlemsorganisationer av varierande storlek. Vårdförbundet är medlemmar i EFN men samarbetar med Svensk sjuksköterskeförening runt professionsfrågorna. EFN samlas två gånger per år. En representant från föreningen deltar alltid på dessa möten för att bevaka och driva frågor som rör professionens utveckling i Europa.

Läs mer på EFN:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SSN - Sjuksköterskors samarbete i norden (NNF Nordic Nurses Federation)

Internationella frågor på global, europeisk och nordisk nivå blir viktigare och viktigare nationellt. Redan 1920 bildade Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Norge, Danmark, Finland och Island Sjuksköterskors samarbete i norden, SSN. 1991 övergick medlemskapet till Vårdförbundet. I SSN finns olika arbetsgrupper utsedda av SSN styrelse. Från 2014 har Svensk sjuksköterskeförening haft en representant i SSN professionsgrupp.

Läs mer på SSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.