E-hälsa

Målet med en nationell e-hälsa är förbättrad hälsa för befolkningen med stöd av digital teknik. Exempel på eHälsotjänster är elektroniska patientjournaler, elektroniska recept och webbportaler såsom 1177.se och Mina vårdkontakter.

E-hälsa ska stödja en personcentrerad vård och sjuksköterskors kunskap och engagemang är betydelsefullt för utvecklingen av e-hälsa inom omvårdnad. Därför har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram en Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa 2019.

Strategin riktar sig till sjuksköterskor inom patientnära arbete, arbetsledning, administration, utbildning och forskning. Föreningen kommer under åren 2013-2015 arbeta med att sprida och nyttiggöra Strategi för sjuksköterskors arbete med eHälsa till berörda målgrupper.

Svensk sjuksköterskeförenings aktiviteter

Förutom arbetet med Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa pågår flera andra aktiviteter inom Svensk sjuksköterskeförening:

Kontakt

Alexandra Eilegård Wallin
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
e-post:
alexandra.eilegard.wallin@swenurse.se
telefon:
08 - 412 24 34

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.