Tobak

Tobaksröken innehåller förutom nikotin cirka 8 000 olika kemiska ämnen, bland annat en del giftiga tungmetaller och kolmonoxid. Varje dag dör 32 rökare i förtid i Sverige till följd av sitt tobaksbruk. Hälften av dem är mitt i livet och förlorar cirka 14 år av förväntad livslängd. Rökning är en stark riskfaktor för hjärtkärlsjukdom, cancer och lungsjukdom.

Passiv rökning: Det finns ingen ofarlig nedre gräns när det gäller passiv rökning och det finns inga ventilationssystem som tar bort all rök. Att vara passiv rökare innebär inhalation av en högre koncentration av farliga partiklar då sidoröken förbränns vid en lägre temperatur. Även som passiv rökare ökar risken att drabbas av bland annat hjärtinfarkt, lungcancer och KOL. Barn som är passiva rökare har högre risk att få astma, bronkit och öroninflammationer.

Det lönar sig alltid att sluta röka och redan efter några dagar kan man se effekter på puls och förbättrad syreupptagningsförmåga. Efter ett år har man halverat risken för hjärtinfarkt och efter fem år är den nästan lika låg som om man aldrig rökt. Minst lika viktigt är det att sluta röka (eller att aldrig börja) om man vill undvika lungcancer och andra cancerformer. Det finns minst 50 cancerframkallande ämnen i tobaksrök. Ett rökstopp inför operation minskar vårdskadorna med hälften och förbättrar effekten av läkemedelsbehandling liksom strålbehandling.

Snus innehåller cirka 3 000 kemiska ämnen, varav minst 28 är cancerframkallande. Snus har länge varit omdiskuterat om det är farligt eller ej men studier visar att snus ökar risken för att drabbas av bland annat cancer i bukspottkörteln, munslemhinneförändringar, metabolt syndrom, diabetes typ II och idrottsskador. Hos kvinnor som snusat under graviditeten har man sett en ökad risk för havandeskapsförgiftning, missfall, förtida förlossning, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd.

Varför ska vi erbjuda tobaksavvänjning?

  • 70-85 procent vuxna rökare vill sluta, var tredje vill ha hjälp
  • Cirka hälften av snusarna vill lägga bort prillan
  • 75-90 procent av rökande ungdomar vill sluta röka i både grundskola och gymnasium
  • Rökare förväntar sig hjälp i sjukvården. Om professionellt stöd ges kan man öka andelen rökfria till 30-40 procent jämfört med eget försök där cirka 3 procent lyckas mätt efter 12 månader.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.