Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation

Stipendiet kan sökas av i Sverige legitimerade sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Ändamål och målgrupp

Stipendiet kan sökas av i Sverige legitimerade sjuksköterskor som på grund av hälsoskäl är i behov av hälsofrämjande aktiviteter för att bibehålla eller återvinna hälsa och arbetsförmåga.

Stipendiet är avsett för hälsofrämjande aktiviteter och kan inte utgå till studier eller till personliga levnadsomkostnader. Det kan inte heller användas till annan person än den sökande.

Sjuksköterskor som uppnått pensionsålder (67 år och äldre) kan inte erhålla stipendiet.

Sista ansökningsdagar är årligen 31 oktober, 1 februari och 1 maj.

Skicka ansökan till:

Stiftelsen Dagmar och Axel Bildts donation, Svenska Röda Korset,

Ekonomienheten, Box 17563, 118 91 Stockholm

Ansökan görs på särskild blankett som hämtas på Röda Korsets hemsida

www.redcross.se/Bildt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns även mer information om kriterier och avgränsningar för ansökan.

För mer information och frågor, kontakta stipendieansvarig via Svenska Röda korsets växel 08-452 46 00 eller epost: stipendier@redcross.se


Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.