Föreningen södra Sveriges sjuksköterskehem

För att kunna söka Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehems stipendier krävs att man varit medlem i föreningen i minst ett år.

Konferenser

Ansökan till konferenser kan göras när som helst under året och ska vara föreningen SSSH tillhanda i god tid före planerad aktivitet..

Studieresor

Ansökan till studieresor kan göras när som helst under året och ska vara föreningen SSSH tillhanda i god tid före planerad aktivitet.

Bidrag till vila och rekreation

Gäller endast pensionerade medlemmar.

Kan sökas under hela året.

Ansökningsblanketter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2020-06-10 13.16

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.