Stipendium för studerande

Sjuksköterskestudenter är välkomna att ansöka till:
Queen Silvia Nursing Award
Sandströmska studiefonden
Sveriges sjuksköterskeelvers förbund studiefond (SSEF:s minnesfond)

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.