Årets specialistsjuksköterska i kirurgisk vård och forskarpris

Omvårdnadstipendium
Syftet med stipendiet är att stimulera till initiativ som utvecklar kirurgisk omvårdnad genom våra kärnkompetenser och lyfta fram omvårdnaden som en självklar och fundamental del i den kirurgiska vården.

Stipendiet har delats ut sedan 2014 och stipendiaten utses även till Årets Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård.

Prissumman ska användas till att utveckla det planerade projektet eller implementera resultatet av det färdiga resultatet.
Läs mer om Omvårdnadstipendiet här Länk till annan webbplats.

Forskarpris
Syftet med priset är att lyfta forskning som har bidragit till att förbättra vården av den kirurgiska patienten och/eller professionsutveckling för sjuksköterskan i kirurgisk vård.

Sökande ska senast innan stipendieutdelning vara medlem i NFSK.
Läs mer om forskarpriset här Länk till annan webbplats.


Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.