Riksföreningen för barnsjuksköterskors stipendier

Som medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har du möjlighet att söka Riksföreningen för Barnsjuksköterskors stipendium.

Stipendierna syftar till att främja specialistsjuksköterskans kunskap i pediatrisk omvårdnad så att barnet och dess familjs omvårdnadsbehov tillgodoses, genom att möjliggöra forskning, deltagande i studieresor och konferenser samt fortbildning.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.