Riksföreningen för barnsjuksköterskors stipendier

Som medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har du möjlighet att söka Riksföreningen för Barnsjuksköterskors stipendium.

Stipendiet syftar till att stimulera medlemmar i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor till examensarbete på avancerad nivå, utvecklingsarbeten, fortbildning samt möjliggöra deltagande i studieresor och konferenser för att gynna kunskapsspridning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors stipendium delas ut två gånger om året. Sista ansökningsdag är 15 april respektive 15 oktober.

Kriterier för att erhålla stipendium

  • Utvecklings- och projektarbete på arbetsplatsen eller examensarbete på avancerad nivå med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • Fortbildning som gagnar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • Studieresa eller konferens som gagnar hälso- och sjukvård för barn och ungdomar
  • Aktivt deltagande i nationella och internationella konferenser med klar barninriktning
  • Första gångs sökande prioriteras
  • Kan ej sökas av förtroendevald styrelsemedlem

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.