Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens

Ny svensk stiftelse utlyser forskningsmedel inom antibiotikaresistensområdet. För första gången ger Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens möjlighet att ansöka om finansiellt stöd.

Ansök om forskningsmedel

För första gången ger Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens möjlighet att ansöka om finansiellt stöd. Stiftelsen stödjer personer och projekt inom forskning, utbildning och kommunikation som arbetar mot antibiotikaresistens genom förebyggande åtgärder. Projektens syfte ska vara att minska användningen av antibiotika genom förebyggande åtgärder som stärker immunförsvaret och därmed minskar antalet infektioner.

De som är behöriga att ansöka om finansiellt stöd är personer, institutioner och företag som arbetar med projekt såsom vetenskapliga studier, utbildningsinsatser och informationsspridning inom antibiotikaresistensområdet. Stiftelsen avser att dela ut fyra miljoner kronor.

Personer som får anslag förbinder sig att kommunicera sitt projekt genom att på en populärvetenskaplig nivå, riktad mot allmänheten, genom exempelvis pressmeddelande, föredrag eller på annat sätt nå ut med ny kunskap till allmänheten.

Avgränsningar
Stöd ges inte till utveckling av nya antibiotika, resor till konferenser, information eller utbildning av hälsopersonal för att minska förskrivning av antibiotika.

Beslut om tilldelning av medel fattas av stiftelsens styrelse.

Klicka här för mer information om ex ansökningsblankett och sista ansökningsdatum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakt
Aase Sten
Generalsekreterare, Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens
E-post: aase.sten@preventantibioticresistance.com
+46 72-723 27 00

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.