Ledarskapsstipendium

Nu är det åter dags att nominera en sjuksköterska med ett uppskattat och inspirerande ledarskap som bidrar till en god, säker och jämlik vård.

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium i ”Årets ledare i omvårdnad” utfaller med en summa av 20 000 kronor.

Chefer och ledare med hög omvårdnadskompetens är en förutsättning för personcentrerad vård, kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad samt för att säkerställa ett etiskt förhållningssätt.

Svensk sjuksköterskeförening vill premiera och synliggöra sjuksköterskor som är goda förebilder i sitt ledarskap.

Årets ledare i omvårdnad 2024

Kriterier för den nominerade:

- Legitimerad sjuksköterska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening

- Verksam som chef/ledare inom svensk hälso-och sjukvård

- Har ett ledarskap som:

  • skapar förutsättningar och bidrar till att utveckla och förbättra verksamheten för att öka omvårdnadens kvalitet
  • främjar ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt
  • stimulerar och möjliggör professionell utveckling hos medarbetare/ kollegor.

Anvisning för nominering

Nomineringen ska innehålla en tydlig motivering på vilket sätt den nominerade är kvalificerad för stipendiet med specifika beskrivningar och exempel från punkterna ovan.

Underlaget ska innehålla kontaktuppgifter till avsändare och den nominerade kandidaten.

Mejlas som ett worddokument till sandra.mansson@swenurse.se

Det är ett starkt önskemål att kandidaten informeras om att en nominering skickats in.

Sista dag att skicka in nominering är måndag 19 augusti.

Besked lämnas till utvald stipendiat i september.

Frågor besvaras av Sandra Månsson, sakkunnig vid Svensk sjuksköterskeförening.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.