Ledarskapsstipendium

Omvårdnadskompetens hos chefer och ledare behövs för att identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnad och för att leda och underlätta denna utveckling. Svensk sjuksköterskeförenings Ledarskapstipendium i omvårdnad utfaller med en summa av 20 000 kronor.

Ledarskapstipendium ”Årets ledare i omvårdnad 2020”

Svensk sjuksköterskeförenings ledarskapstipendium Årets ledare i omvårdnad 2020 syftar till att synliggöra sjuksköterskor som goda förebilder i att utveckla ett ledarskap i omvårdnad som bidrar till en vård som är trygg, säker och av god kvalitet.

Stipendiet omfattar 20 000 kr och går att söka både genom inskickade förslag avseende lämplig person eller en personlig ansökan. Passa på att föreslå någon som du uppskattar för sitt inspirerande ledarskap och engagemang i omvårdnadsutveckling. Eller föreslå dig själv om du som chef tycker att ditt ledarskap bidrar till god omvårdnad och en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas i sin profession. Det räcker med en skriftlig motiveringstext och förstås ett medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening

Omvårdnadskompetens behövs hos alla chefer och ledare på samtliga ledningsnivåer inom hälso-och sjukvården. Från såväl första linjen, vårdenhets- och områdesnivå till högsta ledningen.

Omvårdnadskompetens är en förutsättning för att kunna förstå konsekvenser, prioritera och fatta beslut som värnar personcentrerad vård och patientsäkerhet. Likaså för att identifiera behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete inom omvårdnadsområdet.

Kriterier:

  • Stipendiet delas till en legitimerad sjuksköterska som är medlem i Svensk sjuksköterskeförening och verksam som chef i svensk hälso-och sjukvårdsverksamhet.
  • Ändamålet med stipendiet ska i ansökan beskrivas så det är i samklang med Svensk sjuksköterskeförenings inriktning och strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad.
  • Ansökan ska innehålla bakgrund (varför man nominerar/ansöker), syfte (vad man gör/vill göra) och förväntat resultat.

Ansökan ska omfatta max 1 A4 sida.

Sista ansökningsdag torsdag 24 augusti.

Besked till utvald stipendiat 1 oktober.

Utdelning av Ledarskapstipendium i omvårdnad sker 26 november 2020.

OBS! Sökande till stipendiet ombeds hålla dagarna 25-26 november öppna för deltagande i konferensen Sjuksköterskedagarna som äger rum i Stockholm där stipendiet delas ut.

Mejla nominering/ansökan till:

Kontakt

Marie Iwarzon
Kanslichef
e-post:
marie.iwarzon@swenurse.se
telefon:
08-412 24 02

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.