Hälsofrämjande arbete - tidiga insatser för att stimulera till bra levnadsvanor

Informationsbladen finns översatta till fem språk.

Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor.

Delprojektet genomförs i samarbete med riksföreningen för skolsköterskor.

  • Ge skolsköterskor stöd i arbetet kring levnadsvanor.
  • Implementera det material som tagits fram 2020-2022 i projektet
    Två digitala workshops som samtalsstöd genomförs år 2023-22 september och 6 oktober.
  • Utvärdera användbarheten och spridningen av materialet

År 2022 producerades informationsblad om rökning/vejpning, snusning och alkohol anpassade för årskurs 7-8 och årskurs 1 på gymnasiet. Informationsbladen finns i digital form för nedladdning på Svensk sjuksköterskeförenings och Riksföreningen för skolsköterskors hemsidor.
Ett samtalsstöd/ bildstöd kring hälsosamma levnadsvanor anpassad för årskurs 7-9 och årskurs 1 på gymnasiet har, med utgångspunkt i tidigare framtaget samtalsstöd för årskurs 4, tagits fram tillsammans med Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund.

Hållbar rörelse för barn och ungdomar - För välmående och rörelseglädje nu och i framtiden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet, Dietisternas Riksförbund, Fysioterapeuterna och Svensk sjuksköterskeförenings Levnadsvaneprojekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Andra språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr ARABISKA.pdf Pdf, 669.4 kB. 669.4 kB 2022-05-10 16.07
Levnadsvanor balans i livet ARABISKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor fysisk aktivitet ARABISKA.pdf Pdf, 903.1 kB. 903.1 kB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor övervikt och fetma ARABISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor sömn ARABISKA.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-01-19 10.46
Levnadsvanor sund mat ARABISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.46

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr DARI.pdf Pdf, 662.3 kB. 662.3 kB 2022-05-10 16.14
Levnadsvanor fysisk aktivitet DARI.pdf Pdf, 332.3 kB. 332.3 kB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor övervikt och fetma DARI.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor sömn DARI.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor sund mat DARI.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.51
Levnadsvanor balans i livet DARI.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.51

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr ENGELSKA.pdf Pdf, 621.8 kB. 621.8 kB 2022-05-10 16.10
Levnadsvanor balans i livet ENGELSKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor fysisk aktivitet ENGELSKA.pdf Pdf, 314.7 kB. 314.7 kB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor övervikt och fetma ENGELSKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor sömn ENGELSKA.pdf Pdf, 777.7 kB. 777.7 kB 2023-01-19 10.54
Levnadsvanor sund mat ENGELSKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.54

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr PERSISKA.pdf Pdf, 657.2 kB. 657.2 kB 2022-05-10 16.01
Levnadsvanor balans i livet PERSISKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor fysisk aktivitet PERSISKA.pdf Pdf, 327.5 kB. 327.5 kB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor övervikt och fetma PERSISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor sömn PERSISKA.pdf Pdf, 2.8 MB. 2.8 MB 2023-01-19 10.57
Levnadsvanor sund mat PERSISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 10.57

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Levnadsvanor broschyr SOMALISKA.pdf Pdf, 574.1 kB. 574.1 kB 2022-05-10 16.10
Levnadsvanor balans i livet SOMALISKA.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor fysisk aktivitet SOMALISKA.pdf Pdf, 313.7 kB. 313.7 kB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor övervikt och fetma SOMALISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor sömn SOMALISKA.pdf Pdf, 777 kB. 777 kB 2023-01-19 11.00
Levnadsvanor sund mat SOMALISKA.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-01-19 11.00

Senast publicerad: