Ebba Danelius stiftelse

Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som bedriver forskningsarbete eller utvecklingsarbeten kring hur ohälsa kan förebyggas och hur stöd kan ges till barn och unga. Ansökan får inte gälla studier rörande barnens föräldrar eller andra närstående vuxna.

Stipendiets syfte är att minska ohälsa genom att bidra till ökad forskning om barn och ungas sjukdom, livsmiljö och hälsa.

Att tänka på när du ansöker:

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.

 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.

 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Det går inte att söka retroaktivt.

 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.

 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.

 • I ansökningsblanketten ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse, metodik samt kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes.

 • Ansökningsblanketten ska begränsas till max 5 A 4 sidor.

 • Teckenformat: Times New Roman. Textstorlek: 12 med 1.5 radavstånd.

 • Hela ansökan ska skrivas på ett språk, svenska alternativt engelska.

 • Ansökningar som inte uppfyller ansökningskriterier beaktas inte.

 • Observera att du ska skicka in ansökningsblankett med bilagor per post samt ansökningsblankett digitalt i wordformat till Lina Hammarbäck. E-post: lina.hammarback@swenurse.se

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.