Alice Lindströms studiefond

Kan sökas av legitimerade sjuksköterskor som vill utveckla undervisningen för sjuksköterskors grund- och specialistutbildning, utveckla handledningen för grund- och specialistutbildning inom den verksamhetsförlagda utbildningen såsom forskarstudenter och forskare med forskningsprojekt inom detta område.

Stipendiet kan även ges till högre utbildning som främjar undervisning i hälso-, och sjuk-, och socialvård. Exempelvis forskarutbildning eller pedagogisk utbildning som kommer teoretisk och/eller verksamhetsförlagd utbildning tillgodo.

 • Det går enbart att söka projektmedel individuellt, inte för flera personer eller en hel projektgrupp.
 • Stipendium kan tilldelas en delstudie, inte för flera delstudier eller ett helt doktorandprojekt.
 • Ansöker du om stipendium för presentation av abstrakt så ska det vara accepterat. Bifoga gärna abstraktet i ansökan.
 • I ansökan ska det framgå tydligt en projektbeskrivning, syftet med projektet, projektets betydelse och metodik.
 • Startdatum för projektet framgå, samt när det beräknas vara klart, kostnadskalkyl med specifikation på vad som sökes och eventuellt andra bidrag.
 • Stipendium ges inte för förlorad arbetsinkomst/lönekostnader till den sökande. Däremot går det bra att betala en tjänst t ex statistiker.
 • Stipendium kan inte sökas för kandidat- eller magister/masteruppsatser.
 • Behandlingstiden är uppskattningsvis 9 veckor.
 • Vid tekniska problem ger SEB IT support även efter sista ansökningsdatum.
 • Sista ansökningsdatum är den 14 oktober 2024. Beslut tas på Svensk sjuksköterskeförenings styrelsemöte den 12 december 2024.
 • Vänligen gå in på nedanstående länk för att skicka in en ansökan:

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjukskoterskeforening Länk till annan webbplats.

För support angående ansökningssystemet skicka ett meddelande till SEB:s IT support: stiftelsesupport.stockholm@seb.se eller
ring 08-76 372 20
Öppettider: Måndag, tisdag & torsdag kl. 10.00-11.00.

Text

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.