Barnets lyckopenning

För att söka Synskadades Riksförbunds stipendium/projektmedel "Barnets lyckopenning" måste du vara legitimerad sjuksköterska eller barnmorska och medlem i Svensk sjuksköterskeförening alternativt Svenska Barnmorskeförbundet.

Att tänka på innan du ansöker:

  • 30 000 kronor delas ut totalt, fördelat över utvalda ansökningar. Utdelning sker på hösten.

  • Enbart ansökningar för projekt som är i slutet av projektet/delrapporten godtas alternativt ansökningar för en kortare kurs/konferens.

  • Det går inte att söka retroaktivt, dvs det går inte att söka för konferenser som har ägt rum före sista ansökningsdatum.

  • Bidrag kan sökas för utbildning-, projekt- utvecklingsarbeten som rör vårdkedjan mödravård-förlossning-eftervård-neonatalavdelning-barnavårdscentral eller som syftar till att utveckla relationen mellan mor, barn och övrig familj.

  • Det är viktigt att syftet med ansökan framgår tydligt samt att en kostnadskalkyl bifogas där det tydligt framgår vad stipendiet ska gå till.

  • Stipendium ges inte för lönebortfall, för redan genomförda aktiviteter, högskoleutbildningar eller andra längre kurser/utbildningar.

  • Synskadades Riksförbund tar tacksamt emot en redovisning efter erhållet stipendium.

  • Endast de som tilldelats stipendium meddelas.

  • Observera: Original samt tre kopior på ansökningshandlingarna ska bifogas. Var vänlig och skicka in ansökan per post.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökningsblankett Barnets lyckopenningen.doc 491 kB 2020-06-09 09.44

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad: 2020-06-10 13.16

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.