Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

  • Sista ansökningsdag är den 1 februari 2022

  • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, rehabilitering, rekreation, glasögon eller andra hjälpmedel som inte subventioneras.

  • Bidraget ska endast gå till sökande.

  • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.

  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

  • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.

  • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca 9 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

Under år 2020 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut
1 015 100 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att t ex erhålla tandvård eller nya glasögon.

Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Word, 104.1 kB. (Word, 104.1 kB)
Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.