Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd

Hjälpfonderna har som ändamål att stödja sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Förstagångssökande prioriteras.

  • Sista ansökningsdatum är den 1 februari 2023.

  • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.

  • Bidraget ska endast gå till sökande.

  • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.

  • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.

  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.

  • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.

  • Alla sökande till hjälpfonderna får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca 9 veckor efter ansökningstidens utgång. Inga telefonbesked ges.

Under år 2022 har Svensk sjuksköterskeförening delat ut
1 132 736 kr i bidrag till sjuksköterskor som på grund av sjukdom, hög ålder eller av annan anledning är i behov av ekonomiskt stöd. Vi är oerhört tacksamma för att bidragen har hjälpt sjuksköterskor att till exempel erhålla tandvård eller nya glasögon.

Ansökningsblankett Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd Word, 104.3 kB.
Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.