Örensgårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans. Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Förstagångssökande prioriteras.

Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapiutbildning eller när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper. Bidrag utdelas inte till doktorander/disputerade som ska presentera forskningsresultat på konferenser. Bidrag utdelas inte heller till resor utomlands.

Att tänka på inför ansökan:

 • Ansökan ska vara individuell och gälla den sökande.
 • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.
 • Det krävs inte medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för att söka stipendium från stiftelsen Örensgårdsfonden.
 • Behandlingstiden är ca 9 veckor.
 • Telefonbesked ges ej.
 • Sista ansökningsdatum är den 6 februari 2024.
 • Ansökan görs vi ansökningsblankett:
  Ansökningsblankett Örensgårdsfonden Word, 83.5 kB.

  Ansökningsblanketten skickas till:
  Svensk sjuksköterskeförening
  Baldersgatan 1
  114 27 Stockholm

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.