Örensgårdsfonden

Avkastningen från fonden har som ändamål att ge yrkesutövande sjuksköterskor möjlighet till rekreation och stimulans. Rekreationen kan genomföras i form av studieresa eller kortare kurs/konferens. Förstagångssökande prioriteras.

Att tänka på inför ansökan:

 • För att söka bidrag ska du vara legitimerad sjuksköterska.
 • Ansökan ska vara individuell och gälla den sökande.
 • Bidrag betalas inte ut retroaktivt.
 • Bidrag utdelas inte till högre utbildningar, poänggivande kurser, psykoterapiutbildning eller när ändamålet är att utveckla yrket genom fördjupade kunskaper.
 • Bidrag utdelas inte till doktorander/disputerade som ska presentera forskningsresultat på konferenser.
 • Bidrag utdelas inte till resor utomlands.
 • Det krävs inte medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för att söka bidrag från stiftelsen Örensgårdsfonden.
 • Behandlingstiden är ca 9 veckor.
 • Telefonbesked ges ej.
 • Vid tekniska problem ger SEB IT support även efter sista ansökningsdatum.
 • Sista ansökningsdatum den 16 september 2024. Beslut tas på Svensk sjuksköterskeförenings styrelsemöte den 7 november 2024.
 • Ansökan görs digitalt:
  https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjukskoterskeforen_samforvaltade/grandid/user/login/selectidp/bankid.deviceChoice Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.