Stiftelsen sjuksköterskornas kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd.

 • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid tre tillfällen under året, en gång på våren och två gånger på hösten.
 • Sista ansökningsdatum är den 13 oktober 2023.
 • Bidrag kan exempelvis användas till tandvård, glasögon, rehabilitering eller hjälpmedel som inte subventioneras.
 • Bidraget ska endast gå till sökande.
 • Det är viktigt att specificera i ansökan vad bidraget ska användas till.
 • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
 • Vid större tandvårdsbehandlingar, bifoga kostnadsförslag.
 • Endast komplett ifylld ansökan behandlas.
 • Behandlingstiden för ansökan är ca 9 veckor.
 • Telefonbesked ges ej.
 • Ansökan görs vi ansökningsblankett:
  Ansökningsblankett Kamratonden Word, 47.6 kB.
  Ansökningsblanketten med ev. kompletterande handlingar skickas till:
  Svensk sjuksköterskeförening
  Baldersgatan 1
  114 27 Stockholm

  Broschyr Kamratfonden Pdf, 115 kB.

  Gåvobrev Kamratfonden Pdf, 4.7 MB.

Kontakt

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.