Stiftelsen sjuksköterskornas kamratfond

Bidrag ur Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond kan sökas av legitimerade sjuksköterskor, som på grund av sjukdom eller av annan orsak är i behov av ekonomiskt stöd. Ersättning utgår ej för vidareutbildning.

  • Du kan söka pengar under hela året. Styrelsen sammanträder och fattar beslut vid fyra tillfällen under året, två gånger på våren och två gånger på hösten.
  • Under våren är sista ansökningsdatum är den 1 februari och den 26 mars 2021.
  • Bidrag utdelas inte till studier eller avbetalning av skulder.
  • Alla sökande får avslagsbrev alternativt bidrag insatt på kontot ca nio veckor efter ansökningstidens utgång.
  • Telefonbesked ges ej.

    Ansökningsblankett KamratfondenPDF (pdf, 145.3 kB)

    Broschyr KamratfondenPDF (pdf, 115 kB)

Kontakt

Lina Hammarbäck
Fonder och stipendier
e-post:
lina.hammarback@swenurse.se
telefon:
08-412 24 09

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.