Stipendiater 2023

Stipendium som utdelades i Uppsala april 2023

Årets diabetessjuksköterska - Tanja Markestål, Malmö Stad

Motivering:

Tanja är en mycket engagerad diabetessjuksköterska som har bidragit till flertalet förbättringar inom diabetesområdet. Under sitt yrkesliv har Tanja har utbildat och förkovrat sig inom ramen av sitt uppdrag, men också lagt ner mycket tid utanför arbetet, då diabetes är ett brinnande intresse. Detta har sedan också varit ett kännetecken för Tanja när hon har arbetat som distriktsjuksköterska och diabetessjuksköterska inom både kommunal och regional primärvård. Hennes engagemang, kunskap och breda arbetslivserfarenhet ledde bland annat till delaktighet i referensgruppen i Malmö stads CCD projekt, Tanja har varit med och bildat Diabetesnätverk i Malmö stad och framtagande av checklista för diabetespatienter.
Idag har Tanja en tjänst som konsultativ diabetessjuksköterska i Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen i Malmö stad. Tjänsten innebär att hon arbetar förvaltningsövergripande med stöd till förvaltningens olika verksamheter kopplat till diabetessjukdomen för att säkerställa en god vård och omsorg av patienterna.
Tanja har i sitt yrkesutövande genomgående visat på förmågan att se patienten som en helhet, sätta diabetes i ett sammanhang kopplat till komplexa samhällsförändringar men även visat att hon praktiskt kan genomföra konkreta åtgärder i det dagliga arbetet som gynnar patienterna.

Nominerad av: Christina Hansson Ravanelli Enhetschef, MALMÖ STAD

Årets Kvalitetsförbättare - Christina Wasberg

Christina Wasberg har med stort mod tagit sig an uppgiften att förbättra diabetesvården i Gävleborg. Christina har jobbat i många år med att etablera samarbete med primärvård och diabetesmottagningen, där mångfald och samtal varit ledstjärnor. Christina har alltid visat nyfikenhet, engagemang och intresse och har arbetat i många år med oavbruten ambition att utveckla diabetesvården, hjälpa och stödja sina kolleger med att öka deras kompetens

Årets omvårdnadsstiendium-Anette Sandberg och Sophia Örjansdotter Orr, Skånes Universitetssjukhus i Lund

Diabetes typ 1 och äldre upplevelser av att leva med avancerad insulinpump:
Projektet beskriver äldre personer med typ 1 diabetes upplevelser av att leva med avancerad insulinpump och deras upplevelser av tillhandahållet stöd. Ökad förståelse för denna grupp kan utgöra ett underlag till information och utbildning riktade till personal inom äldrevården.

Årets posterstipendium - Ingrid Wijk, Sohpiahemmet Högskola Stockholm
Utvärdering av ett stresshanteringsprogram baserat på Acceptance and Committment Therapy för personer som lever med typ 1 diabetes – en randomiserad kontrollerade studie

Postern är välskriven och ämnet är en viktig del av omvårdnaden inom diabetes Forskningsprocessen är strukturerad och logiskt uppbyggd samt att kunskapsluckan är väl beskriven. Det finns en tydlig bakgrund och syfte samt en bra beskrivning av metod och resultat som avslutas med kliniska implikationer. Dessa synliggör betydelsen av ämnet inom omvårdnad vid diabetes och inte minst för patientperspektivet och delaktigheten.

Årets Posterstipindium - Maria Manke och Ann- Marie Svensson, diabetesmottagningen Skaraborgs sjukhus
Specialistsjuksköterskor i hemsjukvård- deras erfarenhet av äldre patienter med typ 1 diabetes.

Postern är välskriven med fokus på diabetesvård. Ämnet är en viktig del av omvårdnaden inom diabetes och har fokus på den patientgrupp och deras behöv måste uppmärksammas. Forskningsprocessen är strukturerad och logiskt uppbyggd samt att kunskapsluckan är väl beskriven. Det finns en tydlig bakgrund och syfte samt en bra beskrivning av metod och resultat som avslutas med kliniska implikationer och rekommendationer. Dessa synliggör betydelsen av ämnet inom omvårdnad vid diabetes.

Senast publicerad: