Stipendiater 2018

OMVÅRDNADSSTIPENDIUM

Diabetessjuksköterska Kristina Ehrling, Falu lasarett, tilldelas stipendium för angelägen diabetesforskning
Kristina Ehrling, diabetes-endokrinologi mottagningen, Falu Lasarett, tilldelas SFDS:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvårds, stora Omvårdnadsstipendium 2018.Hon får det för en studie om långtidseffekter av viss monitorering (övervakning av blodsockervärden) vid typ 1-diabetes.

PEDAGOGIKSTIPENDIUM

Karin Johansson, diabetessamordnare i Kronobergs län, tilldelas stipendium för diabetesarbete i primärvården

Diabetessjuksköterska Karin Johansson, filosofie doktor och diabetessamordnare i Kronobergs län, tilldelas pedagogiskt stipendium 2018. Hon får det för sitt arbete med att integrera forskning i diabetesvården. Karin Johansson ska genomföra ett pilotprojekt inom primärvården i Kronoberg kring gruppundervisning för personer med diabetes.

POSTERSTIPENDIUM, AKADEMISK INRIKTNING

Diabetessjuksköterskor Agneta Person och Anna-Christina Ylvin, Kiruna

Diabetessjuksköterska Agneta Person, Kiruna Sjukhus diabetes- och medicinmottagning, och Anna-Christina Ylvin, Kiruna Hälsocentral, har tilldelats ett stipendium för akademiskt inriktat arbete inom diabetesvården. De har studerat assisterad diabetesegenvård inom hemsjukvården och specifikt sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet.

POSTERSTIPENDIUM, FÖRBÄTTRINGSARBETE

Diabetessjuksköterskor Razi Rahbar och Kerstin Nilsson, Rinkeby vårdcentral
Diabetessjuksköterskorna Razi Rahbar och Kerstin Nilsson, Vårdcentralen Rinkeby, Stockholm, tilldelas stipendium för förbättringsarbete av diabetesvården. Genom ett strukturerat arbetssätt och där diabetessjuksköterskorna har uppfyllt kriterierna på optimalt ledtal har patienternas värden förbättras.

OMVÅRDNAD AV DIABETESFOTEN

Åsa Åkerman, Diabetesmottagningen, Hässleholms sjukhus.
Omvårdnad av diabetesfoten – vikten av ökad kompetens inom primärvård och kommunerna. Ökad kompetens gällande fotvård för personal verksamma inom primärvård och kommun måste vara en viktig hörnsten för att säkerställa en säker vård för äldre multisjuka personer med diabetes.

ÅRETS KVALITETSFÖRBÄTTRARE

Diabetessjuksköterska Ulrika Sandgren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, prisas som årets kvalitetsförbättrare
Ulrika Sandgren tilldelas stipendium som årets kvalitetsförbättrare. Hon får det för sitt systematiska sätt att med gedigen kunskap och mod utveckla diabetesvården för gravida kvinnor med typ-1 diabetes som har lett fram till en tryggare graviditet såväl för modern som för barnetSenast publicerad: