Styrelse

SFSD:s styrelse 2022

Agneta Lindberg, ordförande

Janeth Leksell vice ordförande

Nouha Saleh- Stattin, vetenskaplig sekreterare

Gudrun Andersson, kassör

Marianne Lundberg, sekreterare

Kaija Seijboldt, ansvarig för hemsidan och chefsredaktör för tidningen Diabetesvård

Sheyda Sofizadeh, redaktion tidningen Diabetesvård, och ansvarig för sociala media

Cathia Boqvist, medlemsregisteransvarig

Cathrine Astermark, Styrelseledamot


Senast publicerad: