Årets stipendiater 2021

Stipendium delades ut på Diabetesforum december 2021

Årets Diabetessjuksköterska

Sheyda Sofizadeh- Närhälsan Dalaberg Vårdcentral

Sheyda Sofizadeh är en fantastisk person som alltid har tid för kollegor och patienter. Sheyda delar med sig av sin kunskap och är generös med uppmuntran till patienter och kollegor. Närhälsan Dalaberg Vårdcentral har tack vare Sheyda haft toppresultat i NDR flera år i rad och 2019 var inget undantag utan en topp! Förutom sitt arbete på vårdcentralen forskar hon och vi har flera studier på gång med engagerade patienter och medarbetare. Hon sprider verkligen sitt engagemang på ett mycket smittande sätt. Hennes tid räcker också till att skriva artiklar och abstracts som sedan presenteras på kongresser. Näst i tur blir en presentation av hennes ”Evaluation of the profile of blood glucose using CGM in the population with normal oral glucose tolerance test”i Madrid, Spanien

Sheyda Sofizadeh är en fantastisk Diabetessköterska och förebild både nationellt och

Posterstipendium

Maria Svedbo Engström, Sjuksköterska och diabetesforskare och verksam vid Högskolan Dalarna

"Att implementera Diabetesenkäten som kliniskt verktyg i diabetesvården: erfarenheter från patienter, diabetessjuksköterskor och läkare"

Hon har studerat om Diabetesenkäten kan påvisa skillnader mellan kliniskt relevanta grupper av glykemisk kontroll hos vuxna med diabetes typ 1 och vuxna med diabetes typ 2.

Postern är välskriven, med tydlig bakgrund och syfte. Bra beskrivning av metod och resultat och avslutas med de kliniska implikationerna som visar hur viktigt ämnet är inom omvårdnad vid diabetes och inte minst för patientperspektivet och delaktigheten. Diabetesenkäten kan bidra till ett bredare perspektiv i diabetesvården.

Omvårdnadsstipendium

Marianne Pegelow, diabetessjuksköterska. Akademiskt Primärvårdscentrum. Stockholm.

"Användandet av the Family toolbox, utvecklat i dansk primärvård, efter kulturell och språklig anpassning till primärvården i Region Stockholm ".

Projektet upplyser familjens nyckelroll att stödja personer med typ 2 diabetes i egenvård. Ämnet är omvårdnadsinriktat och viktigt som behöver upplysas mer. Unikt samarbete med andra nordiska länder för att främja och belysa kommunikation i familjen med typ 2 diabetes.

Årets Kvalitetsförbättrare

Ann- Sofie Nilsson Nuemark, Diabetessjuksköterska , Mönterås Hälsocentral Kalmar

Ann-Sofie Nilsson Neumark har med stort mod tagit sig an uppgiften att förbättra diabetesvården i Kalmar. Ann-Sofie har hela tiden fört en dialog med primärvård, kommunal diabetesvård och diabetesmottagningar, där mångfald och meningsutbyte varit ledstjärnor. Ann-Sofie har alltid visat nyfikenhet och intresse och har arbetat i många år med oavbruten ambition att utveckla diabetesvården.
Publiceringsdatum: