SFSD´s Posterstipendium

Posterstipendium ges till diabetessjuksköterskor för att genomföra förbättringsarbete eller vetenskapliga studier som bidrar till utveckling av diabetesvård och förbättring av patientens resultat. Låt andra ta del av ditt förbättringsarbete eller vetenskapliga studie i form av en poster.

Vem kan söka?
Berättigad att söka är en eller flera diabetessjuksköterskor som arbetar inom diabetesvården (primärvård, sjukhus, barn, kommun och vårdutbildningar). Huvudsökande måste vara medlem i SFSD och som varit medlem minst tre år.

Stipendium för förbättringsarbete och för vetenskapligt arbete

Syftet med kvalitetsförbättringsstipendium är att uppmuntra diabetessjuksköterskor som med kreativitet och drivkraft avser att förändra och stimulera kontinuerlig förbättring av diabetesvårdens kvalitet.

Syftet med stipendium för vetenskapliga studier är att uppmuntra diabetessjuksköterskor till en forskarkarriärutveckling (doktorander eller forskare).

De som ansöker om stipendium ska i form av en poster presentera sin poster vid SFSD´s årliga konferens

Anvisningar för poster presenteras nedan:

  1. Posters sättes upp på konferensens första dag.
  2. Nålar för uppsättning kommer finnas tillgängliga vid posterområdet. Din poster får ha maxstorlek bredd 80 cm och höjd 120 cm.

Posters som inte avlägsnats efter konferensen returneras inte senare. Arrangörerna för SFSD´s Symposium är inte ansvariga för posters eventuella försvinnande eller skador.

Välkommen!

Ansökan, dvs sammanfattning (abstract), ska vara registrerad senast den 2024-04-12 och abstrakt till arbete ska laddas upp på SFSD´s Symposium hemsidan genom länken:

www.sfsd.se: Öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av ansökningarna görs av en jury bestående av styrelseledamöter SFSD. Juryns beslut kan inte överklagas. Välkommen med din ansökan. Vid förfrågningar kontakta Nouha Saleh Stattin, på epost: nouha@sfsd.se

Senast publicerad: