Stipendiater 2017

Pedagogiskt stipendium:

Anna-Lena Brorsson

Titel: GSD en personcentrerad metod för personer med typ 1 diabetes

Nouha Saleh Stattin

Titel: Att utveckla kulturanpassade utbildningsprogram för personer med diabetes med utländsk bakgrund.

Omvårdnadsstipendium:

Anna Lindholm-Olinder

Titel:Behandlingstillfredsställelse hos barn och ungdomar med diabetes och deras vårdgivare

Gith Olsson

Titel:Förbättrat omhändertagande av personer med diabetes

Posterpris:

Annette Groth och Karin Wikblad Länk till annan webbplats.

Titel:Effekt och upplevelse av Flash Glucose Monitoring hos patienter med typ 1 diabetes

Ann-Sofie Nilsson Neumark

Titel:Diabetesutbildningskoncept för kommunal hemsjukvård

Anna Wåhlen Länk till annan webbplats.

Titel:Diabetesprocessen, förbättringsarbete inom Uppsala primärvård.

Årets kvalitetsförbättrare:

Monica Bernzén, samordnare landstinget Sörmland.

Senast publicerad: