Stipendiater 2020

Omvårdnadsstipendium
Jessica Rosman
Diabetessjuksköterskan Jessica Rosman har tilldelats ett stipendium för arbete inom diabetesvården. Hon har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en individuell behandlingsplan för personer med diabetes och som har svårt att uppnå en god kontroll av sin sjukdom. Detta systematiska arbete har utvärderats i verksamheten med goda resultat.

Pedagogiskt stipendium
Karin Uggla och Fredrika Karlsson
Diabetessjuksköterskorna Karin Uggla och Fredrika Karlsson vid Valbo Hälsocentral, har tilldelats ett stipendium för arbete inom diabetesvården. De avser att använda diabetesenkäten i NDR som ett kvalitativt utfallsmått av strukturerade gruppträffar med personer som har diabetes typ-2.

Ylva Persson och Susanne Andersson
Diabetessjuksköterskorna Ylva Persson vid Guldvingens vårdcentral, Lidköping och Susanne Andersson, Högskolan Väst har tilldelats ett stipendium för att utröna orsaker till varför personer med diabetes typ-2 tackar nej till erbjuden gruppbaserad patientutbildning riktade till personer med diabetes typ- 2.

Posterstipendium -akademiskt
Maria Svedbo Engström
Sjuksköterskan och diabetesforskaren Maria Svedbo Engström verksam vid Högskolan Dalarna, har tilldelats ett stipendium för akademiskt inriktat arbete inom diabetesvården. Hon har studerat om Diabetesenkäten kan påvisa skillnader mellan kliniskt relevanta grupper av glykemisk kontroll hos vuxna med diabetes typ 1 och vuxna med diabetes typ 2.

I prismotiveringen konstateras att Diabetesenkäten är ett patientrapporterat utfallsmått inom diabetesvården som ingår i Nationella Diabetesregistret. Det är av stort värde för den enskilda patienten med diabetes har möjlighet att uttrycka hur man mår och har det i vardagen när diabetessjukdomen är ständigt närvarande. Studien visar att Diabetesenkäten kan påvisa skillnader mellan grupper av glykemisk kontroll. Detta är ett viktigt resultat som ger ytterligare stöd för att Diabetesenkäten har god mät-kvalitet och kan bidra till en bredare bild i diabetesvården.


Senast publicerad: