SFSD´s Resestipendium

SFSDs resestipendium syftar till att främja diabetessjuksköterskans kunskap i omvårdnad vid diabetes. Stipendiet ska gå till deltagande i nationellt eller internationellt möte relevant för ämnesområdet. 

Resestipendiet kan sökas av dig som är diabetessjuksköterska och har 15 hp i diabetes. Du ska ha varit betalande medlem i SFSD i minst tre år och aktivt arbetat inom området hälso- och sjukvård för personer med diabetes de senaste två åren.

Resestipendiet kan endast beviljas en gång per sökande. Summa som utdelas är max 4000 kr/ stipendium. Stipendiet delas ut två gånger per år. Sista ansökan är:
För höstens möten/ kongresser = 31/ 5
För vårens möten/ kongresser = 31/12

För information om SFSDs stipendier och anmälan finner du på startsidan om stipendium.

För ansökan används särskilt avsedd blankett här nedan och under fliken stipendium. Ifylld ansökan skickas via e-post till stipendieansvarig – e-postadress står på ansökningsblanketten Samtliga mottagna ansökningar bekräftas av stipendieansvarig via e-post. Däremot meddelas endast de som tilldelats medel att de beviljats stipendium.

Stipendiatens åtagande: Inom tre månader efter deltagande i mötet som stipendiet gällde förutses stipendiaten lämna skriftlig rapport för publicering i tidningen Diabetesvård.

Ansökningsblankett för resestipendium, klicka på länken här i denna text och ladda ner din blankett. Word, 43.5 kB.

 

Senast publicerad: