Livshjälp, dödshjälp

Frågan om dödshjälp är komplex vilket gör att diskussionen om just dödshjälp men även vård i livets slutskede behöver breddas, problematiseras och medvetandegöras. Ta del av detta webbinar där dessa viktiga frågor diskuteras. Medverkande är Lilas Ali, Joakim Öhlén och Katarina Johansson.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.