Omvårdnadsvariabler i nationella kvalitetsregister

Svensk sjuksköterskeförening har för tredje gången kartlagt befintliga omvårdnadsvariabler i svenska Nationella Kvalitetsregister.

Kartläggningen omfattade totalt 100 Nationella Kvalitetsregister med data och variabellistor från 2019–2020 och visade att 67 st (67%) innehåller variabler som avser omvårdnad och 33 (33%) register saknar helt omvårdnadsvariabler. Detta är en klar förbättring jämfört med föreningens tidigare granskningar: år 2011 innehöll endast 29% av de nationella kvalitetsregisterna en eller fler omvårdnadsvariabler och 2017 hade de ökat till 49%. Det är en glädjande utveckling men fortfarande är det en allvarlig brist att en tredjedel helt saknar data avseende omvårdnad.
Svensk sjuksköterskeförening anser att det finns ett fortsatt behov av att utveckla omvårdnadsdata så att de ingår i samtliga Nationella Kvalitetsregister. Detta är en nödvändig insats för att säkerställa en god och jämlik vård, mäta alla delar av hälso-och sjukvården samt att registerdata i större omfattning kan utgöra underlag för förbättringsarbeten i vården. Det finns goda förutsättningar för förändring då sjuksköterskor med hög omvårdnadskompetens är representanter i 80% av kvalitetsregistrens styrgrupper.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Omvårdnadsvariabler i nationella kvalitetsregister.pdf Pdf, 313.9 kB. 313.9 kB 2021-11-09 14.58

Senast publicerad: