1. Forskning & utveckling Svensk sjuksköterskeförening stärker forskning och utveckling inom omvårdnad samt stödjer implementering av forskningsresultat i den dagliga vården. Föreningen uttalar sig i viktiga omvårdnadsfrågor, medverkar till utvecklingen

    Forskning