Utbildning

Nedan hittar du länkar till utbildningarna som kan ligga till grund för certifiering till Handledare i Omvårdnad:

Göteborgs universitet: Yrkesmässig handledning i vård och omsorg – handledarutbildning, 30 hp

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/yrkesmassig-handledning-i-vard-och-omsorg-handledarutbildning-om5030 Länk till annan webbplats.

Högskolan i Skövde: Reflekterad handledning i omvårdnad – handledarutbildning, 30 hp Kursplan här Pdf, 50.3 kB.

Umeå universitet: Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad, 30 hp

https://www.umu.se/utbildning/kursplan/3om299/ Länk till annan webbplats.

Senast publicerad: