Text

Certifiering handledare

Nedan finner du certifierade Handledare i Omvårdnad som även är medlemmar i sektionen Handledning i Omvårdnad, HiO, inom Svensk Sjuksköterskeförening.

Certifiering är ett sätt att tydliggöra kvalitén på din utbildning och kompetens. Certifieringskriterierna ligger till grund för lärosätens utformning av handledarutbildning.

Genom kriterierna och definitionen av omvårdnadshandledning skyddas titeln.

Syftet med riktlinje Pdf, 4 MB.r för certifiering av Handledare i Omvårdnad är att säkerställa att sjuksköterskor som verkar som handledare i omvårdnad har kompetens att ge en handledning som utgår från och är samstämmig med sjuksköterskeprofessionens etiska koder och kunskapsgrund

Certifierade Handledare i Omvårdnad, klicka på listan här lista Pdf, 185.8 kB.


Senast publicerad: