NYHETER:

Boka 23-24/3 2023 för HiO:s årsmöte och studiedag! Inbjudan som PDF  Pdf, 154 kB.

Denna gång planerar vi bjuda in till ett förmöte under temat, Handledning i Omvårdnad; Då Nu och Framtid, kl 14.00 23/3

Årsmöte kl 17.00 23/3

Studiedag "Ge modet i dig en chans" kl 9-15.45 24/3

Anmällan: på nedanstående länk: https://docs.google.com/forms/d/1cozwvxFVKqPEASWh1azH3dztRt_tGSeyC2XJBv2HVG0/edit#responses Länk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag!
15 februari 2023

Riktlinjer för ceritifiering är uppdaterade Pdf, 1.8 MB.

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

Under våren har vi testat idén med att bjuda in intresserInformatik - Blå/turkosInformatik - Blå/turkosade till "tematräffar". Beroende på intresset planerar vi att i framtiden fortlöpande annonsera/mejla om när, var och hur vi kan träffas. De första träffarna leds av personer från styrelsen, men det kan säkert även bli andra medlemmar som tar initiativ till nätverksträffar på nätet.


Program våren 2023

Den 26/1 kl 18.00-20.00

Tema: ”Att starta och driva eget företag i handledning i omvårdnad”

Det behövs ökad förekomst och förnyad kännedom om handledning i omvårdnad. I tematräffen vill vi inspirera nuvarande och kommande medlemmar i HiO att se möjligheter och ta chansen att bedriva handledning i omvårdnad i egen regi, att vara oberoende av anställning. Vi vill genom tematräffen uppmuntra entreprenörskap samt stötta befintliga företagare med handledning i omvårdnad som verksamhet.

Medlemmar i HiO berättar om egna erfarenheter av att starta och driva företag i handledning i omvårdnad. Några exempel på frågor vi utgår ifrån.

  • Varför starta eget? Var fanns sporren?
  • Hur började vi?
  • Vilket stöd finns?
  • Vilka fördelar och utmaningar finns?
  • Kan egna företagare med handledning i omvårdnad som verksamhet, bidra med att ”sätta handledning i omvårdnad på kartan” i privat och offentlig sektor?

Mötet sker på Zoom. Anmälan görs till maria@confirmare.se. Maria skickar länk dagen innan träffen.

Varmt välkommen!

Monica Dahlgren och Maria Franck Wihlborg


Datum: 20/2-23 kl 18-20

Tema:” Det existentiella samtalet” med efterföljande diskussion.

Välkommen på digitalnätverksträff med Cecilia Lundmark, Etisk vägledare på Etiskt Forum Sahlgrenska Sjukhuset.

Anmälan till: Lotta Carlson – lotta.carlson@vgregion.se

Länk skickas ut dagen innan

Varmt välkommen!

Cecilia & Lotta


Handledning i Omvårdnad

definieras enligt sektion för Handledning i Omvårdnad som:

En pedagogisk process, där självupplevda omvårdnadsrelaterade situationer klarläggs, bearbetas kognitivt och affektivt genom egen reflektion och kollegialt stöd samt kritisk reflektion. Där etik och teorier i kunskapsområdet omvårdnad utgör ramverk och analysverktyg för handledningen. Handledningen kräver regelbundenhet och ett systematiskt genomförande, målet är utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen och den kliniska omvårdnaden. Med regelbundenhet avses att det är samma personer och handledare som träffas med regelbundenhet över tid. Handledning i Omvårdnad ska ledas av en certifierad Omvårdnadshandledare.

Läs mer i våra nya Riktlinjer för certifering för Handledare i Omvårdnad, kommer snart.


Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.


Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".


Ordförande har ordet

Omvårdnad är en krävande och utmanande uppgift som ställer höga krav på sjuksköterskan. Omvårdnadshandledning är ett sätt för sjuksköterskan att få stöd och ökat mod i sitt omvårdnadsledarskap, med syftet att ge en god och patientsäker omvårdnad.

Vår sektion HiO, Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vi har en gedigen utbildning i att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Vårt samarbete med vårdförbundet har bidragit till ett kongressbeslut som innebär att alla sjuksköterskor skall erbjudas handledning i omvårdnad på betald arbetstid. Vår strävan som styrelse är att sprida detta budskap ut till våra medlemmar och vidare ut till de fackliga förtroendevalda så att detta kongressbeslut kan uppfyllas.

Som ordförande blev jag inbjuden av SSF att delta i podden för att samtala om omvårdnadshandledning (länk här nedan) här fördjupar jag tankar kring sambandet mellan att delta i omvårdnadshandledning, det ökade modet och patientsäkerheten.


Till vår Facebook? Tryck på symbolen!

Läs sista medlemsbladet HÄR!! Pdf, 2.2 MB.