NYHETER:

Nytt medlemsblad nr 1 2024 finns nu Pdf, 16.9 MB.!

Vi har mycket på gång i HiO! Missa inte våra digitala nätverksträffar, se nedan.

HiO har styrelsemöte den 13 -14 september

 

11 april 2025 Studiedag i Stockholm med tema utvecklande av omdömmeskunskap Pdf, 180.6 kB.


Det har blivit lättare att ansöka om certifiering, se. Riktlinjer för ceritifiering som är uppdaterade Pdf, 1.8 MB.

Digitalt nationellt nätverk för handledare i omvårdnad (HiO) ”Tematräffar”

Vi erbjuder teamaträffar för våra medlemmar och andra som är intresserade av frågor inom HIO.

Är du intresserad av att leda en tematräff eller har önskemål om innehåll tar du kontakt med någon i styrelsen.

Hösten 2025, en träff är planerad, fler kommer att publiceras efter styrelsemötet i september.

9/12 kl 18-20 håller Lotta Carlson i Efterhandledning – fortsättning på tematräffen som var i mars 2024.

 

 

Handledning i Omvårdnad

definieras enligt sektion för Handledning i Omvårdnad som:

En pedagogisk process, där självupplevda omvårdnadsrelaterade situationer klarläggs, bearbetas kognitivt och affektivt genom egen reflektion och kollegialt stöd samt kritisk reflektion. Där etik och teorier i kunskapsområdet omvårdnad utgör ramverk och analysverktyg för handledningen. Handledningen kräver regelbundenhet och ett systematiskt genomförande, målet är utvecklingen av sjuksköterskeprofessionen och den kliniska omvårdnaden. Med regelbundenhet avses att det är samma personer och handledare som träffas med regelbundenhet över tid. Handledning i Omvårdnad ska ledas av en certifierad Omvårdnadshandledare.

Läs mer i våra nya Riktlinjer för certifering för Handledare i Omvårdnad, kommer snart.


Handledning i omvårdnad innebär

- att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar fr att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.


Citat efter avslutat handledning

"känns bra att veta att jag inte är ensam, vi har alla samma sorts problem" "gruppen får mig att tänka på ett annat sätt" " jag har fått ett redskap och bättre struktur i jobbet" " bra att själv få hjälp att hitta lösningar" " jag har blivit mer medveten om vad som är mitt ansvar" " jag har lärt mig mycket genom att lyssna på andras erfarenheter" "känner mig säkrare i att våga kommunicera svåra frågor, mindre konflikträdd" " känner att något har hänt med mitt chefskap, känner mig starkare, modigare".


Ordförande har ordet

Omvårdnad är en krävande och utmanande uppgift som ställer höga krav på sjuksköterskan. Omvårdnadshandledning är ett sätt för sjuksköterskan att få stöd och ökat mod i sitt omvårdnadsledarskap, med syftet att ge en god och patientsäker omvårdnad.

Vår sektion HiO, Handledning i Omvårdnad är en förening bestående av medlemmar med stor kompetens i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vi har en gedigen utbildning i att handleda personal i kunskapsområdet. Omvårdnadshandledare får söka godkännande efter slutförd utbildning som ytterligare kvalitetssäkring.

Vårt samarbete med vårdförbundet har bidragit till ett kongressbeslut som innebär att alla sjuksköterskor skall erbjudas handledning i omvårdnad på betald arbetstid. Vår strävan som styrelse är att sprida detta budskap ut till våra medlemmar och vidare ut till de fackliga förtroendevalda så att detta kongressbeslut kan uppfyllas.

Som ordförande blev jag inbjuden av SSF att delta i podden för att samtala om omvårdnadshandledning (länk här nedan) här fördjupar jag tankar kring sambandet mellan att delta i omvårdnadshandledning, det ökade modet och patientsäkerheten.

Läs sista medlemsbladet HÄR!! Pdf, 16.9 MB.

Till vår Facebook? Klicka på symbolen

Omvårdnadspodden om HiO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Klicka på symbolen