Styrelsen

Styrelsen för Handledning i Omvårdnad, sektion inom SSF.


Ordförande

Linda Sjöholm
Tel. 076-3791688
e-post linda.sjoholm@vgregion.se


Vice ordförande

Pernilla Karlsson
Tel. 0733-391802
e-post pernilla.anna.k@telia.com

Sekreterare

Kommittén för Certifiering av handledare i Omvårdnad

Hanna Holst MobilMobil e-post hanna.holst@lnu.se

 

Kassör

Elisabeth Kling
Mobil: 0730624776
e-post elisabeth.kling@kau.se

 


Medlemsregister, utskick till medlemar, facebook

Lotta Carlson

Tel 070 966 57 47 (hem) Mob 070 082 22 88 (arbete) e-post lotta.carlson@vgregion.se lottac25@gmail.com

Lotta

 

Redaktör för medlemsbladet

Lena Matsson Stångtjärnsvägen 345
791 74 Falun
Mobil 070 211 26 21
e-post s.lena.matsson@telia.com

Lena


Hemsida, Litteraturlista, Kommittén för Certifiering av handledare i Omvårdnad

Mia Berglund
Mobil 0702418155
e-post mia.berglund@his.se

 

 

Nätverk, hemsida, medelmsblad

Sofia Sandersson sofia.t.sandersson@vgregion.se
Text

Valberedning

Maria Franck Wihlborg
Tel. 0736-389308
e-post maria@confirmare.se

Yvonne Wallberg Andersson
Tel. 076-631 23 52 e-post yvonne.wallberg.andersson@gmail.com

Anette Grahn

 

Senast publicerad: