Digital handledning


Vi ska inte träffas fysiskt. I vårdande sammanhang ska inte studenter och vårdpersonal från olika områden sammanstråla ens i mindre grupper, som i handledning. Den första tanken är kanske att ställa in, vilket också hänt på flera platser. Men det finns alternativ, här delar vi med oss av lite tips för att ställa om till digital Omvårdnads handledning.

Teknik och ordningsregler

Som handledare är det bra att koppla upp sig cirka 30 minuter före start och skapa ett väntrum där deltagare har möjlighet att testa sin uppkoppling innan handledningen startar. Därifrån kan jag som handledare styra vilka som kan komma in i Zoom-rummet.

Använd en och samma länk till alla grupper och sammankomster. Det gör att man slipper hålla ordning på vilken länk som skickats till respektive gupp.

Lägg tid på att prata om ordningsregler vid de första handledningstillfällena. Utgå från nedanstående punkter, precis som i en grupp som träffas fysiskt. 6-7 studenter per grupp är lagom vid digital HiO.

  • Uppmana de handledda att i god tid kontrollera sina uppkopplingar så att allt är OK vid start samt att sitta vid fast anslutning till Internet (dvs. undvika mobiluppkoppling), vilket minskar risken för ”svajande” uppkoppling.
  • Informera om att det inte är OK att komma in i Zoom-rummet efter att handledningen påbörjats.
  • Informera om vikten av att sitta ostört och avskilt och att använda hörlurar. Användandet av hörlurar både ökar fokuseringen och minskar även risken för rundgång av ljudet.
  • Alla ska ha kameran igång hela handledningen och micken av när de inte pratar.
  • Kom överens om hur man påkallar uppmärksamhet när man vill ha ordet.
  • Vyn i Zoom ställs in så att alla deltagare samtidigt.

Angående metoder i det digitala handledningsrummet:

Dialogen i handledningen är central, orden utforskas och förståelsen fördjupas. Lyssnandets konst fördjupas på ett påtagligt vis. Fem T, Tid, Trygghet, Tillit, Tydlighet och Teori kännetecknar även denna form av HiO.

Ordet används på ett kanske mer kreativt sätt då man inte har tillgång till sina ”vanliga” redskap. Det vill säga att beskriva en känsla genom ord, hur det syns i kroppsspråket och be deltagarna beskriva i form av symboler osv.

Vandrande dialog är en metod som passar att använda digitalt.

Reflekterande team kan också praktiseras digitalt, istället för att vända stolen och lyssna till gruppens reflektioner får fokuspersonen stänga av sin kamera under gruppens reflektion.

Det är även möjligt att "dela skärm" och därmed kunna rita pedagogisk sol, rita upp olika perspektiv eller begrepp på ”tavlan”.

Det går också utmärkt att be deltagarna ha papper och kritor för att kunna rita bilder som de visar och beskriver för varandra. Vill man att de först delar erfarenheter, reflektioner två och två finns möjligheter att dela in gruppen i ex. par genom verktyget breakout room i zoom.

Se mer i Medlemsbladet

Nr 1-2020 sid 3-5

Nr 2-2020 sid 10-11

Nr 1-2021 sid 8-11

Nr 2-2021 sid 9

Nr 1-2022 sid 8

Senast publicerad: