Bli medlem

Bli medlem i HiO, Handledning i Omvårdnad, sektion inom Svensk sjuksköterskeförening

HiO är en mötesplats för dig som är omvårdnadshandledare. Här delar vi erfarenheter, reflekterar och stöttar varandra för att utvecklas som handledare i omvårdnad. Vårt syfte är att verka för god kvalité i handledning och i utbildning till handledare. Vi verkar också för att tydliggöra och utveckla den teoretiska förankringen i handledningen samt att sammanställa forskningsresultat och driva forskningsfrågor inom området.

Vidare verkar vi för att öka möjligheterna för reflektion och handledning i vården och i utbildningen till sjuksköterska och specialistsjuksköterska.

Vi vill medverka till att Handledning i omvårdnad blir ett naturligt inslag i all vårdverksamhet i hela landet.

Alla som vill och är intresserade av handledningsfrågor är välkomna att bli medlemmar. För att få rösträtt på våra årsmöten krävs det att du är sjuksköterska och medlem i Handledning i Omvårdnad. Det är även önskvärt att du är medlem i Svensk Sjuksköterskeförening.

Som medlem i Handledning i Omvårdnad får du:

Vara med i en grupp likasinnade

 • Kontaktnät mellan kollegor
 • Digitala nätverksträffar
 • Medlemsbladet ger tips och information
 • Tillgång till litteraturlista på hemsidan med möjlighet att följa den senaste forskningen och litteraturen inom området.
 • Tillgång till reflektionsstödjande verktyg på hemsidan
 • Stöd i utvecklingen på hemmaplan genom HiOs insatser nationellt

Delta i utbildningar

 • Studiedagar (nationellt 1ggr/år)
 • Efterhandledningseminarier (en veckas seminarier ges vart annat år)
 • För helt nyutbildade erbjuds mentorskap

Stödja föreningens arbete med att:

 • Främja forskning och utveckling
 • Behålla och utveckla kvalitén på handledning: Certifiering är ett sätt att tydliggöra kvalitén på din utbildning och kompetens. Genom kriterierna och definitionen av omvårdnadshandledning skyddas titeln.Certifieringskriterierna ligger till grund för högskoleutbildningarnas utformning.
 • Påverka Vårdförbundet och SSF för att gemensamt verka för mer handledning för sjuksköterskor i alla verksamheter, för arbetsmiljö, patientsäkerhet och yrkesutveckling.

Gör så här för att bli medlem i HiO:

Medlemsavgiften är 300 kr/år (pensionär 150 kr/år)

Medlemsavgiften betalas till Bankgiro 209-0694, Handledning i Omvårdnad. Ange ditt namn och personnummer vid betalningen.

Du behöver också kontakta föreningens kassör Elisabeth Kling, som också är medlemsansvarig. Hon behöver utöver ditt namn och personnummer också adress, var du jobbar och telefonnummer för att det ska stå i medlemsregistret. Det ryms i meddelanderutan vid bankgirobetalningen, så för att hon ska få de uppgifterna behöver du maila eller ringa Elisabeth. Dessutom får du då ett Välkomstbrev med lite information om föreningen.

Du når henne per mail: elisabeth.kling@kau.se

eller telefon arbetet 0730-62 47 76

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR-lagstiftningen 2018-05-25.

Senast publicerad: