Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra

Svensk sjuksköterskeförenings podcast "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra" vill fördjupa frågeställningar som sjuksköterskor möter i vårdens vardag och bidra till att dessa diskuteras på arbetsplatser och lärosäten och i samhällsdebatten.

 1. 13 oktober 2020

  Långvarig sjukdom

  Avsnittet gästas av Inger Ekman, sjuksköterska, seniorprofessor och f.d. föreståndare för centrum för personcentrerad vård och Elin Hjorth, barnsjuksköterska och doktorand vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

 2. 19 september 2020

  Personcentrerad vård

  Avsnittet gästas av Ingela Jobe, sjuksköterska, barnmorska och doktorand vid Luleå tekniska universitet, Åsa Engström, intensivvårdssjuksköterska, professor i omvårdnad, och styrelseledamot för Svensk sjuksköterskeförening samt Birgitta Lindberg, specialistutbildad barnsjuksköterska och docent i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet

 3. 25 maj 2020

  När sjuksköterskor syns

  Avsnittet gästas av Elaine Eksvärd, retoriker, debattör och författare.

 4. 13 maj 2020

  När covid-19 kommer nära

  Avsnittet gästas av Maria Öst-Backa, ordförande för distrikssköterskeföreningen i Sverige, verksam på 1177 vårdguiden på telefon i Region Gävleborg och Pia Bejedal, distrikssköterska inom Nyköpings kommmun och enhetschef för ett covidteam.

 5. 30 april 2020

  När oro vänds till omtanke

  Avsnittet gästas av Mara Erdmann, projektledare för volontärprojektet GodHjälp.

 6. 29 april 2020

  Ambulans- och intensivvårdens utmaningar

  Avsnittet gästas av Veronika Lindström, ambulanssjuksköterska vid Samariten Ambulans, docent och lektor vid Karolinska instituet och Helen Conte, intensivvårdssjuksköterska vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

 7. 28 april 2020

  Utbildning som lockar

  Avsnittet gästas av Johanna Adami, professor i klinisk epidemiologi och rektor för Sophiahemmet högskola och Pernilla Bengtsson, specialistsjuksköterska inom vård av äldre på en medicinavdelning i Karlstad.

 8. 03 april 2020

  Hierarkier i vården

  Avsnittet gästas av Josefin Bäckström, sjuksköterska och universitetslektor vid Karolinska institutet och per Naroskin, psykolog och psykoterapeut.

 9. 04 mars 2020

  Ledarskap

  Avsnittet gästas av Monica Stålnacke, sjuksköterska och magister i omvårdnad och Magnus Flodberg, sjuksköterska och vårdenhetschef inom funktionsområde pre- och postoperativ vård och Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

 10. 05 februari 2020

  Sömn

  Avsnittet gästas av Linda Gellerstedt, sjuksköterska, adjunkt vid Sophiahemmets högskola och Christina Sandlund, distriktsjuksköterska och specialistsjuksköterska på akademiskt primärvårdscentrum.

 11. 14 januari 2020

  Florence Nightingale

  Avsnittet gästas av Sara Heyman, sjuksköterska, journalist och författare till boken "Sjukt Syster" och Åsa Moberg, journalist och författare till boken "Hon var ingen Florence Nightingale".

 12. 17 december 2019

  Vårdpersonal i media

  Avsnitt 12 av Omvårdnadspodden gästas av Olivia Karner Norén, sjuksköterska inom företagshälsovården och Daniel Ulfvarson, journalist och reporter på SVT.

 13. 11 november 2019

  Kropp och psyke

  Avsnitt 11 av Omvårdnadspodden gästas av Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska, psykoterapeut och vårdutvecklingsledare på akademiskt primärvårdscentrum och Mats Lekander, psykolog och professor vid stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och på institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet.

 14. 21 oktober 2019

  Djur i vården

  Avsnitt 10 av Omvårdnadspodden gästas av Henrik Lerner, biolog, filosof och lektor på Ersta Sköndal Bräcke högskola och Kerstin Uvnäs Moberg, läkare vid Karolinska institutet och professor i fysiologi.

 15. 07 oktober 2019

  Evidens

  Avsnitt 9 av Omvårdnadspodden gästas av Ami Hommel, sjuksköterska, professor och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Oili Dahl, sjuksköterska, med. dr och vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

 16. 23 september 2019

  Gifter och ogifter

  Avsnitt 8 av Omvårdnadspodden gästas av Erika Juhlin, cancersjuksköterska och Rickard Bjerselius, toxikolog och teamchef på avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket.

 17. 22 augusti 2019

  Erfarenhet

  Avsnitt 7 av Omvårdnadspodden gästas av Karin Silhammer, sjuksköterska med 31 års erfarenhet och Viviana Lundberg, sjuksköterska med ett års erfarenhet.

 18. 19 juni 2019

  Organisation

  Avsnitt 6 av Omvårdnadspodden gästas av Josefin Bäckström, sjuksköterska, med.dr. Uppsala Universitet och Karolinska Institutet och Per Kornhall, lärare, författare och Dr i systematisk botanik mm.

 19. 23 maj 2019

  Professionsetik

  Avsnitt 5 av Omvårdnadspodden gästas av Anna Forsberg, sjuksköterska, med dr och professor vid Institutionen för hälsovetenskap, Lunds universitet och KG Hammar, teolog, professor emeritus och ärkebiskop mellan 1997 och 2006.

  Etik

 20. 25 april 2019

  Sociala medier

  Avsnitt fyra av Omvårdnadspodden gästas av Cecilia Lundmark, sjuksköterska, verksam på Etiskt forum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Emanuel Karlsten, Journalist och bloggare.

  Etik

 21. 12 mars 2019

  Status

  Avsnitt tre av Omvårdnadspodden gästas av Sara Beischer, författare som bland annat skrivit "Jag ska egentligen inte jobba här" och Eva Joelsson Alm, intensivvårdssjuksköterska, med. dr, Södersjukhuset och Karolinska Institutet, Stockholm.

  Etik

 22. 07 februari 2019

  Medkänsla

  Avsnitt två gästas av: Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Maria Arman, sjuksköterska, barnmorska, docent i vårdvetenskap, Karolinska institutet.

  Etik

 23. 22 januari 2019

  Rättvisa

  Avsnittet gästas av Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Henrik Eriksson, professor i omvårdnad vid Röda Korsets högskola.

  Etik

Ingen information tillgänglig