Ledarskap

Deltagare avsnitt 15 ledarskap: torie palm ernsäter, johanna ulfvarson, magnus flodberg, monica stålnacke

Avsnittet gästas av Monica Stålnacke, sjuksköterska och magister i omvårdnad och Magnus Flodberg, sjuksköterska och vårdenhetschef inom funktionsområde pre- och postoperativ vård och Torie Palm Ernsäter, sjuksköterska och sakkunnig i kvalitets- och utvecklingsfrågor på Svensk sjuksköterskeförening.

Senast publicerad: