Kommunal hälso- och sjukvård

Avsnittet gästas av Ida Lorenzon, distriktssköterska och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Senast publicerad: