Inflytande

Var med och påverka din egen och omvårdnadens framtid! Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening har du inflytande och påverkar din egen, professionens och omvårdens utveckling på flera olika sätt.

Tack vare dig och alla andra medlemmar blir vi lyssnade på. Vi påverkar politiker, myndigheter och beslutsfattare genom att sprida kunskap, bland annat om vikten av omvårdnadskompetens på vårdens alla nivåer. Ju fler vi är, desto större inflytande har vi.

Du påverkar din egen yrkesroll och professionella utveckling genom att ta del av forskning och kunskap inom omvårdnad.

Är du intresserad av ett visst specialområde inom omvårdnad kan du engagera dig i någon av alla våra sektioner och nätverk.

Du kan också vara med och påverka Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet genom att delta på föreningsstämman som hålls vartannat år. Sektioner och nätverk representeras genom sin utsedda ledamot och suppleant. Enskilda medlemmar representeras via lottning. I samband med föreningsstämman kan du nominera personer för val till Svensk sjuksköterskeförenings styrelse.

Läs mer om föreningsstämman

Senast publicerad: