Möt våra sektioner och nätverk

Konferensen arrangeras i samarbete med Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk. Våra sektioner och nätverk är nationella föreningar och sammanslutningar av och för sjuksköterskor som är intresserade av ett visst specialområde inom omvårdnad.

Läs mer om våra sektioner och nätverk

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.