Sjuksköterskedagarna 2022

Den 3 oktober var det så äntligen dags för Sjuksköterskedagarna 2022 under temat Sjuksköterskans kompetens – nyckel till hälsa samlades cirka 750 deltagare.

Sjuksköterskedagarna hölls denna gång i Stockholm i Münchenbryggeriets lokaler. Programmet var under de två dagarna utformat så att alla deltagare hade möjlighet att välja de seminarier de själva fann mest intressanta och lämpliga, oavsett vilken verksamhet de arbetar inom.

Den första dagen startade med underhållning av dansgruppen Harlem Hot Shots på stora scenen, tätt följt av att ordförande Oili Dahl hälsade alla välkomna.

Dansgruppen Harlem Hot Shots.

Dansgruppen Harlem Hot Shots. Foto: Viktoria Smith


Sedan följde digitala hälsningar från World Health Organization (WHO) av Elisabeth Iro, Chief Nurse Officer och Margrieta Langins, Nursing and Midwifery Policy Advisor. Slutligen skickade även ordförande Pamela Cipriano, International Council of Nurses (ICN) en hälsning.

Chief Nurse Officer i Sverige, Charlotta George fanns på plats och höll ett
anförande om Sveriges bidrag till Agenda 2030 ur ett sjuksköterskeperspektiv.

Anders Kompass, vikarierande direktör för Institutet för mänskliga rättigheter föreläste på temat civilkurage, om sina egna erfarenheter. Han har fått stor uppmärksamhet för sina avslöjanden om sexuella övergrepp som begicks av FN personal. Det ledde också till stora personliga konsekvenser för Anders.

Publik Sjuksköterskedagarna 2022

Publik Sjuksköterskedagarna 2022 Foto: Viktoria Smith


Den avslutande paneldiskussionen på temat civilkurage leddes av moderatorn Helle Klein på ett förtjänstfullt sätt och i den tankeväckande diskussionen om bland annat kollegialitet och mod deltog förutom Oili Dahl och Charlotta George även studentrepresentanten Marlene Juhl.

Helle Klein, moderator

Helle Klein, moderator


Först Yoga, sedan sektioner och nätverk

Efter ett skönt yogapass fick åhörarna chansen att se representanter från de 25 sektioner och nätverk som fanns på plats under konferensen vilket underlättade fortsatt dialog under dagarna.

När Anna Påsse höll sitt föredrag om Psykisk ohälsa, lyssnade åhörarna andaktsfullt och fick lära sig lite mer om vad man kan lära sig att fråga efter och att lyssna aktivt vid möten rörande psykisk ohälsa.

Anna Påsse, föreläsare och sjuksköterskestuderande

Anna Påsse, föreläsare och
sjuksköterskestuderande.
Foto: Viktoria Smith

Flera utställningar och utställare

Mellan seminarierna fanns det möjlighet att besöka posterutställningen, med goda exempel om utvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och utbildning. Dessutom fanns en möjlighet för konferensdeltagare att knyta kontakt med någon av Svensk sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk och också möjlighet att besöka ett 40-tal utställare.

Utställning 2022

Sjuksköterskedagarna 2022 i bilder.
Foto: Viktoria Smith

Efter kaffepausen kunde deltagarna åter välja hur eftermiddagen skulle spenderas kring ämnen som: Olika perspektiv på omvårdnad, Kunskap om våld – nyckeln till förändring och Klimat med bland andra Anna Anåker och Marlene Juhl, Lärdomar av 2018 års värmebölja i äldrevården presenterades och hur en sjuksköterska och miljöhandläggare arbetar.

Stämningen var på topp bland konferensdeltagare och utställare, när eftermiddagen avslutades med att artisterna Erik Segerstedt och Samuel Gajicki underhöll med musik och sång under ett mingel.

Erik Segerstedt och Samuel Gajicki. Foton: privata


Välkomna tillbaka till dag 2

Under förmiddagen dag två pågick tre parallella sessioner i föreläsningssalarna.
Pedagogik vid patientutbildning, Omvårdnad vi glömmer och Nära vård på distans med bland annat Lena Kroik om Samer och livets slut – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård.

Föreläsning Sjuksköterskedagarna 2022

Föreläsningar pågår dag 2, Sjuksköterskedagarna 2022. Foto: Viktoria Smith


Upplevelsetorget med sin kameraautomat, tipspromenad och den historiska utställningen om Svensk sjuksköterskeförening var välbesökta platser under båda konferensdagarna. Även Hälsotorget med sina utställare var uppskattat bland besökarna
under båda dagarna.

Fotoautomaten

Konferensdeltagare vid fotoautomaten. Foto: Viktoria Smith

Postervandring och priser

Under postervandringen kunde konferensdeltagarna ta del av presentationer av de olika postrar som tävlade om pris för bästa Utvecklingsposter och för bästa Forskningsposter 2022.
Vid prisutdelningen senare på eftermiddagen presenterades de bidrag som vunnit.

Bästa utvecklingsposter stod Mobilt sjukhusteam Malmö för.

Hela teamet bakom den vinnande utvecklingspostern 2022.

Teamet bakom bästa utvecklingsposter 2022.

Bästa utvecklingsposter stod Mobilt sjukhusteam Malmö för.
Den bästa forskningspostern 2022

Glada Maria Hjort från Uppsala Universitet, fick pris för bästa forskningsposter 2022. Foton: Viktoria Smith

Glada Maria Hjort fick pris för bästa forskningsposter 2022

Eftermiddag dag 2 och de avslutande föreläsningarna

Moderator och ordförande Oili Dahl lotsade deltagarna genom eftermiddagen från stora scenen, då prisutdelningar varvades
med gästspel av Carolina Klüft från Generation Pep som berättade om organisationens syfte och fick publiken att röra på sig i en gemensam sjukamp.

Oili Dahl och glad vinnare av tipspromenaden 2022.

Oili Dahl och glad vinnare av tipspromenaden 2022.
Foto: Viktoria Smith

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium tilldelades leg sjuksköterska och doktorand Marcus Rosenburg vid Linnéuniversitetet för sin forskning Self-care to reduce recurrence of venous leg ulcers: a patient perspective. The development of a self-care planning process (PEPP).

I samarbete med Carl-Axel Palms Omvårdnads & Utvecklingsstiftelse delade Svensk sjuksköterskeförening även ut Omvårdnads- och värdegrundspris 2022. Priset tilldelades leg sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård och docent i medicinsk etik, Mia Svantesson Sandberg för hennes arbete kring utvecklande av etikronder.

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat, Marcus Rosenburg

Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendiat, Marcus Rosenburg. Foto: Viktoria Smith

Svensk sjuksköterskeförenings och Carl-Axel Palms Omvårdnads- och värdegrundspris 2022 gick till Mia Svantesson Sandberg

Svensk sjuksköterskeförenings och Carl-Axel Palms Omvårdnads- och värdegrundspris 2022 gick till Mia Svantesson Sandberg. Foto : Viktoria Smith

Rörelsepaus med Carolina Klüft. Film: Viktoria Smith

Allra sist ut under Sjuksköterskedagarna var Helena Berggren som pratade om det mycket viktiga ämnet Förebyggande av stress. En föreläsning som innehöll allt från hur stress påverkar oss till självhjälp för att minska stress.

Helena Berggren föreläste om stress.

Helena Berggren föreläste om stress.
Foto: Viktoria Smith

Insamling till Girl Child Education Fund

Under Sjuksköterskedagarna 2022 pågick en insamling till Girl Child Education Fund som inbringade hela 27.540 kronor.

Vi vill från Svensk sjuksköterskeförening tacka alla medverkande, föreläsare, deltagare, utställare och Münchenbryggeriet för en väl utförd konferens.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.