Om Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskedagarna är en tvådagarskonferens som vill bidra med ny kunskap inom omvårdnad ur ett brett perspektiv för sjuksköterskor. Sjuksköterskedagarna går vartannat år sedan 2002 (med uppehåll 2020 på grund av Covid-19). Temat har växlat mellan etik och kvalitet och sedan några år tillbaka så hålls konferensen i Stockholm.

Programmet är utformat så att sjuksköterskor oavsett verksamhet ska hitta aktuella och intressanta föreläsningar att ta del av. Konferensen erbjuder även mycket annat som kan utveckla och inspirera såsom posterutställning med goda exempel på utvecklings- och forskningsprojekt inom vård, omsorg och utbildning, chans att knyta kontakt med något av Svensk sjuksköterskeförenings 50 sektioner och nätverk samt möjlighet att besöka ett 40-tal utvalda utställare. Varmt välkommen!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.