1. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för god kvalitet och utveckling av sjuksköterskors utbildning på grund- och avancerad nivå. Utbildningsfrågan är en av föreningens högst prioriterade frågor. Sjuksköterskeutbildningen ska ge ett

    Utbildning