Internationella sjuksköterskedagen 12 maj: en viktig dag för samhället

Pamela Cipriano -som är ordförande för den internationella sjuksköterskeföreningen International Council of Nurses (ICN)- skriver i sin hälsning till världens sjuksköterskor att vår profession är den mest pålitliga yrkesgruppen i världen. Hon menar att det är rimligt att tänka att båda patienter och deras närstående vet det, liksom samhället som varje dag ser och möter sjuksköterskors bidrag till befolkningens hälsa och sjukvård. Jag vill gärna hålla med om denna bild.

Sjuksköterskor finns hos patienter dygnet runt och gör omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser med autonom omvårdnadskompetens i teamet. Jag skulle önska att varje sjuksköterska känner det erkännande och förtroende vi har för vårt yrke från samhället. Att vi alla känner stolthet för vår profession och känner stödet från kollegor samt att omvårdnad har en självklar och beaktad position både som kunskapsområde och vetenskapligt ämne.

Men känslan skuggas av att det fulla värdet för sjuksköterskors kompetens inte alltid erkänns av beslutsfattare och politiker, trots att flera opinionsundersökningar visar att sjukvården är väljarnas viktigaste fråga. Flera vårdverksamheter ser inte behovet av specialistsjuksköterskor och har svårt att skilja kompetens, ansvar och arbetsuppgifter mellan grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor. Många verksamheter misslyckas med att behålla erfarna sjuksköterskor bland annat för att de inte erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling.

Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad utvecklas ständigt. Vi kan ta ökat ansvar, vi står inte stilla.

Med anledning av den Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj publicerar ICN en ny global rapport; The economic power of care. Länk till annan webbplats. Rapporten framhåller omvårdnadens nytta för befolkningen, men också den ekonomiska kraft som sjuksköterskeyrket åstadkommer. Sjuksköterskors förebyggande hälsoarbete främjar samhällets ekonomi och hållbarhet.

Att investera i sjuksköterskor resulterar inte enbart i bättre hälsa till befolkningen utan ökar också samhällets motståndskraft och gynnar den ekonomiska utvecklingen.

Sjuksköterskors kompetens och arbete är ovärderliga. Vi ska vara stolta över vårt arbete och profession. Grattis alla sjuksköterskor på Internationella sjuksköterskedagen!

 

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar