Ordförandes ord

Mänskliga rättigheter är rättigheter av allra största betydelse. Respekten för människovärdet och enskilda individers existens är en väsentlig del av folkrätten.

Inom hälso- och sjukvården innefattar mänskliga rättigheter rätten och tillgång till vård, integritet, informerat samtycke och rätten till likabehandling oavsett kön, ålder, språk, religion, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund.

Trots att detta är grundläggande värden, upplever sjuksköterskor ofta värdekonflikter mellan bristande omvårdnad och patientens situation.

Vi sjuksköterskor ska enligt vår etiska kod agera för patienternas rättigheter, främja respekt och värdighet samt säkerställa att patienterna ges information om behandlingar för att kunna fatta beslut i partnerskap med vårdprofessionerna. Sjuksköterskor behöver även ha en helhetsbild över patientens livssituation och har en viktig roll i sin profession att säkerställa mänskliga rättigheter.

Konkret innebär det att Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med en rad professionsföreningar inom vården aktivt motarbetar Tidöavtalets förslag att ta bort asylsökandes och papperslösas rätt till akut tandvård och tandvård, samt inskränka rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd.

Föreningen arbetar i ett brett opinionsarbete mot förslaget att införa en skyldighet för offentliganställda att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten. Införande av en sådan anmälningsplikt innebär att fler inte vågar söka vård för allvarliga tillstånd, hos sig själva eller sina barn.

Omvårdnad handlar i grunden om mötet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans handlande behöver ledas av civilkurage och professionsetik som kan stödjas genom reflektion och kollegialt stöd.

Tummen upp: Ett förslag om nationellt avtal för Vårdutveckling, utbildning, lärande och forskning (VULF) för sjuksköterskor har lämnats till regeringen.

Tummen ned: Trots tydliga forskningsresultat arbetas det inte nog med kända åtgärder för att sjuksköterskor ska stanna kvar i yrket.

Publiceringsdatum: