Ledare

Hur viktigt är egentligen bemötandet inom vården? Avgörande, är det både korta och tydliga svaret. Så pass avgörande att det riskerar att påverka hela vårdprocessen om en patient känner sig dåligt bemött, enligt Bjöörn Fossum, som har forskat länge om ämnet.

Forskning visar att en missnöjd patient inte följer vårdens rekommendationer lika bra och kanske rentav inte tar sin ordinerade medicin.

Psykiatrisjuksköterskan Jarita Rukowski, som vi intervjuar i detta nummers tema, möter många patienter med npf-diagnoser. För henne är tydlighet grundläggande i mötet med patienterna. Hennes egen diagnos bidrar till att förstå den frustration och stress många patienter upplever. Men hon menar samtidigt att det som är bra för personer med neuropsykiatriska diagnoser är bra för oss alla – hittills har hon inte mött någon som mår dåligt av vare sig tydlighet eller minskad stress...

Bemötande är även vår porträttperson Gunilla Lööfs stora fokus. Hon har dedikerat stora delar av sitt yrkesliv åt att ge medicinsk information till barn och ungdomar anpassad till deras ålder. Hon ligger även bakom initiativ som Narkoswebben, en informationsportal där barn och unga kan förbereda sig för narkos och operation, och nyligen lanserade MediPrep, en digital plattform, riktad sig till barn och unga, där medicinsk information förts samman anpassad för deras ålder.

Och på tal om det digitala – hoppas ni har sett att Omvårdnadsmagasinet nu även finns att läsa online! Så som medlem i Svensk sjuksköterskeförening får du nu inte bara Omvårdnadsmagasinet i lådan, utan även tillgång till våra premiumartiklar på webben.

Följ oss på sociala medier och hör gärna av er till mig med idéer och tankar på: chefred@swenurse.se. Alla synpunkter är välkomna!

Ann-Cathrine Johnsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Publiceringsdatum: