Ledare

Ledarskap är ett tema som engagerar många inom vården. Inte minst sjuksköterskor. Men det är också ett ämne som är komplext. Vad är en god ledare? Och vad avgör om en person har mandat att leda?

Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap, kom nyligen ut med boken Avancerad omvårdnad på akademisk grund. Hon sätter fokus på det informella ledarskapet – ett ledarskap som är ideologiskt drivet och ofta ifrågasatt.

Som specialistsjuksköterska kan det till exempel vara tufft att som nyutbildad komma tillbaka till sin avdelning. Kollegor som har svårt att acceptera den nya rollen. Prat bakom ryggen och en känsla av att man inte får sticka ut.

På Södertälje sjukhus har man en organisation som är uppbyggd med erfarna sjuksköterskor på alla ledningsnivåer och i stället för att ha en läkare som chef har omvårdnadspersonalen fått ett eget verksamhetsområde. Sjukhuset är det fjärde i raden att medverka i den stora studien Magnet4Europe. Magnetmodellen, som nått stora framgångar i USA, lyfter fram omvårdnadens betydelse och därmed även sjuksköterskans roll.

I oktober arrangeras den årliga Magnetkonferensen i Philadelphia, där tusentals sjuksköterskor från hela världen deltar för att diskutera frågor som professionsutveckling, vårdkvalitet, säker vård och inte minst – ledarskap för sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening, som bildat ett nationellt nätverk i Sverige för Magnetmodellen, kommer att närvara. Förhoppningen är att kunskaperna sedan ska kunna användas för att förbättra förutsättningarna för att rekrytera och behålla sjuksköterskor.

I detta nummer kan du även läsa om nobelpristagaren Denis Mukweges sjukhus Panzi i Kongo. Startat som en konsekvens av inbördeskrigets brutalitet med fokus på holistisk vård för framför allt sexuellt våldsutsatta kvinnor och barn. I reportaget berättar svenska Maria Hogenäs om ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och socialassistenter. Det är teamet som planerar vårdarbetet tillsammans.

Trevlig läsning och glöm inte att skicka in en motivering om varför just du ska vinna Denis Mukweges nyutkomna bok Kvinnors styrka!

Ann-Cathrine Johnsson
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Publiceringsdatum: